Politika kvalitete

Svjesni smo da uspjeh našeg poslovanja ovisi o zadovoljstvu kupca, stoga nastojimo razumjeti sadašnje i buduće potrebe naših kupaca, ispunjavati njihove zahtjeve i nadmašiti njihova očekivanja.

Stalnim ulaganjem u nove tehnologije, proizvode i dodatno obrazovanje, trudimo se pružiti našim kupcima kvalitetu i ispunjenje njihovih očekivanja. Stalnost kvalitete nastojimo osigurati kroz stalnu komunikaciju s kupcima uz zadovoljenje zakonskih i ugovornih obveza.

Ispunjavanje primjenjivih zahtjeva, stalni je zadatak Uprave i svakog zaposlenika.

Zadaća i obveza Uprave je osiguravanje potrebnih resursa za nesmetano i nepristrano djelovanje svih zaposlenika.
Uprava će poticati i stalno omogućavati obrazovanje, izobrazbu i usavršavanje na području kvalitete. Također stalno nadzire procese u cilju poboljšavanja kvalitete i učinkovitog djelovanja svih dijelova tvrtke.

Obveza je svih zaposlenika upoznati zahtjeve kvalitete i održavati dogovorenu razinu kvalitete te svojim prijedlozima i djelovanjem trajno pridonositi unapređenju i poboljšavanju.

Cilj, kojem težimo usvajanjem sustava upravljanja kvalitetom, je doseći razinu koja će zadovoljiti razinu zahtjeva domaćeg i međunarodnog tržišta u pogledu kvalitete, osigurati privrženost i zadovoljstvo kupaca, zaposlenika i svih zainteresiranih strana, te ostvarenim rezultatima omogućiti povećanje tvrtke.